Bilde: Ole Lasse Bjellaas

P.U.S.H. Et merke jeg har gått med på hånden lenge. Men kanskje ikke helt tenkt over, og tenkt grundig igjennom hva det betyr. Dette budskapet er like mye til meg selv, som til den som leser dette.

P:U.S.H. = Pray Until Something Happens. 

Som sagt er dette budskapet like mye til meg selv, og jeg bør kanskje se oftere ned på hånden min og minne meg selv på det som står i 1 Tess!

1 Tess 5,17 be uten opphold,

Som er mer eller mindre hva som står på mitt armbånd.

1 Thess 5, 17 Be unceasing in prayer [praying perseveringly]; (Amp)

 

1 Thess 5, 17 Pray without ceasing (KJV)

I studie utgaven av King James står det: «The Greek word here rendered without ceasing is used in secular literature to denote a man suffering from an intermittent cough – one that is not continuous, but occurs at intervals. Just as this individual has the tendency to cough, though does not always do so audibly, so the believer ought to remain in the attitude of prayer though not always praying audibly.»

Jeg har ofte tenkt at jeg skulle skrive inn et innlegg, eller et større kompendium rundt det med bønn og faste. Men har aldri helt kommet meg rundt til å få gjort det. Men la meg fatte meg i noe korthet, men alikevel la det bli et utfyllende innlegg med ord fra bibelen rundt temaet.

Vi vet jo ut fra det vi har lest til nå, at vi må be uten opphold, eller med mine ord uten å gi opp. Men hvordan? Hvorfor? La oss se i bibelen:

Jesus selv gikk ofte i bønn. Og gjerne lenge om gang, og gjerne alene:

Mark 1,35 Tidlig om morgenen, mens det ennå var natt, stod Han opp og gikk ut. Han trakk seg bort til et øde sted og bad der.

 

Luk 5,15-16 Men ryktet om Ham bredte seg enda mer utover. Og store folkemengder kom sammen for å høre, og for at Han skulle helbrede alle sykdommene deres. 16 Men Han trakk Seg tilbake til ørkenområdene og bad.

Så vi ser med disse to eksemplene at Jesus selv gikk og bad (og enda flere eksempler står det om i bibelen), men hva med hvordan? Først ser vi i vers 7 og 8 at når vi ber skal vi ikke bare repetere oss selv, men vi skal be ærlige og oppriktige bønner. Vi ser deretter at Jesus lærer disipplene og oss den meste kjente bønnen; Fader vår.

Matt 6,7-13 Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. 8 Vær derfor ikke lik dem! For deres Far vet om alt dere trenger før dere ber Ham. 9 Derfor skal dere be slik: Fader vår, Du som er i himmelen, helliget være Ditt navn. 10 Komme Ditt rike. Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden. 11 Gi oss i dag vårt daglige brød. 12 Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. 13 Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er Ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

 

Matt 26,41 Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.»

Så hvorfor? Hva får vi ut av det og hvilke løfter har vi på det?

Matt 7,7-8 Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. 8 For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli åpnet for.

 

Joh 15,7 Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.

 

Mark 11,24-26 Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. 25 Og når dere står og ber, hvis dere har noe imot noen, så tilgi ham, slik at deres Far i himmelen også kan tilgi dere overtredelsene deres. 26 Men hvis dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres.»

 

1 Joh 5,14-16 Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han på oss. 15 Og hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham. 16 Hvis noen ser sin bror falle i en synd som ikke er til døden, skal han be, og Han skal gi ham liv, om han er blant dem som faller i synd som ikke er til døden. Det finnes synd som fører til døden. Jeg sier ikke at han skal be for den.

 

Fil 4,6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.

 

Rom 8,26-27 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden Selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. 27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje.

 

Esra 8,23 Så fastet vi og bad vår Gud inderlig om dette, og Han svarte på våre bønner.

Jesus kom også med et eksempel på en oppramset bønn, og en ærlig og oppriktig bønn:

Luk 18,10-14 «To mennesker gikk opp til templet for å be, den ene var en fariseer og den andre en toller. 11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker Deg for at jeg ikke er som andre mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere eller som denne tolleren. 12 Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt jeg eier. 13 Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig! 14 Jeg sier dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre ikke. For hver den som opphøyer seg selv, skal bli fornedret. Og den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet.»

Som avslutning vil jeg ta frem fra Daniel. Hvor Daniel selv opplevde å ikke få bønnesvar. Så han fortsatte å be, og bad og han fastet. Til det hadde gått 21 dager og en engel kom til han å sa at det var en kamp i himmelrike og fordi Daniel bad så kom budskapet igjennom. Dette til tross for at ordet var hørt allerede første dag, men på grunn av en åndelig krig, så måtte det bønn og faste til å få budskapet igjennom

Dan 10,12-14 Så sa han til meg: «Frykt ikke, Daniel, for fra den første dagen du overgav ditt hjerte til å forstå og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Jeg har kommet på grunn av dine ord. 13 Men fyrsten over Persias kongerike stod meg imot i tjueen dager. Men se, Mikael, en av de fremste fyrstene, kom for å hjelpe meg, for jeg var blitt igjen der alene med Persias konger. 14 Jeg har kommet for å la deg forstå det som skal hende med ditt folk i de siste dager, for synet peker mot dager som ennå skal komme.»


Ole Lasse

Jeg er en ektemann. Jeg er en far. Jeg er en Jesu disippel. Jeg er gift med Maren, har to nydelige døtre, Leah Maria og Rebecca. Er i full jobb. Er en Jesu etterfølger, en som elsker å studere bibelen og dele Guds kunnskap og visdom med alle. Tidligere ungdomsleder og ungdomspastor og ser frem til Guds neste prosjekt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *