Bilde: Ole Lasse Bjellaas

Jeg leste noe som noen la ut på facebook. Og jeg fikk et inntrykk av at så lenge man lever i Romerne 6 så er man syndfri, og det inntrykket har jeg aldri hatt før.

Så torsdag i forrige uke så kjørte jeg og Maren jentungen i barnehagen, og så tok vi minsten med oss på et møte vi skulle på. På vei til det møte så snakket jeg med Maren om Romerne 6, og hvordan jeg er redd for at mange har gått i en felle med å «synde på nåden». Med god gammel nådeforkynnelse, har jeg dessverre sett mange rundt meg gå til fall på dette.

Så den dagen følte jeg sterkt at jeg skulle på torsdagsmøte/cafemøte i menigheten (Grenland Kristne Senter). Jeg snakket med Maren om det, og vi følte for det samme begge to. Så på ettermiddagen så var vi alle fire hjemme, og det var litt hektisk. Ungene løp rundt og lekte ukontrollert og høylytt 😉 og da satte jeg med ned for å studere litt av Romerne 6. Jeg og Maren har fått i gave en fantastisk flott bibel, en King James studiebibel (engelsk) med stor skrift og fine farger. Så jeg ville kose meg litt med å studere ordet, og lese notisene fra studiebibelen. Fikk ikke lest for mye, da ungene løp vilt, men fikk et lite innblikk.

Men på torsdagsmøte så tok jeg frem min norske Guds ord bibel og leste igjennom kapittel 6, og skummet igjennom en gang og leste mine egne understrekinger og notater. Jeg kom til den samme konklusjon jeg alltid har hatt, men så godt å få det bekreftet.

1 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større?
2 På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den?

Paulus sier kort i de to første vers at vi ikke skal synde på nåden. Han sier at vi døde fra synden, og hvordan kan vi fortsette å leve i den? Men så kommer et vers som kan gjøre det «litt» vanskelig å forklare:

6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.

Vårt syndelegeme er fratatt sin makt, vi skal ikke lenger være slaver. Er vi ikke da syndfrie? Nei vil jeg si!

8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med Ham,
9 fordi vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør Han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over Ham.
10 For den døden Han døde, den døde Han for synden én gang for alle, men det livet Han lever, det lever Han for Gud.
11 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre.

Vi kan se hva Paulus skriver, at Jesus døde en gang. Og det holdt med den døden, og vi skal regne oss som døde for synden og levende for Gud. Men det står videre i vers 12:

12 La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster.

Altså, vi skal ikke «la» synden ha herredømme. Det er altså et valg. Vi har tatt imot Jesus, og han døde for oss. Men vi har fortsatt et valg om å følge han og ikke lysten. Litt bekreftende i vers 15:

15 Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? På ingen måte!

Så skjedde det noe på møtet som bekreftet alt dette som jeg hadde gått igjennom den dagen. Jeg satt ved et bord, på andre siden satt en fra menigheten seg ned. Vi kaller personen G. Etter å ha lest igjennom bibelvers som folk hadde kommet med og vitnet, lot jeg bibelen ligge åpen med innblikk i kapittel 6. G spurte litt ute i møte om å låne bibelen min, det sa jeg selvsagt ja til. Personen hadde glemt sin egen og ville lese et skriftsted. Personen holdt bibelen der jeg hadde lest, og så bort på meg. G bladde ikke noe særlig, kun et ark frem og tilbake. Jeg tenkte så rart at G ikke blar i bibelen for å finne skriftstedet. Når G kommer ved talerstolen blir jeg utpekt og G sier at på møte dagen før (et annet sted) ble det opplest Romerne kapittel 6, og G ville lese det igjen. G sa at broderen på bordet gav meg tillatelse til å låne bibelen, og den var oppslått på det skriftstedet jeg skulle lese. For et vitnesbyrd og for en bekreftelse for min egen del. Der har jeg brukt hele dagen på å få essensen i dette, og G bekrefter dette valget mitt. G leser igjennom hele, og sier at vi har alle et valg om å følge Jesus og fokusere på det hellige og ikke på det syndige. Igjen bekreftet at vi har et valg!

I avsluttingen har jeg valgt å legge til hele kapittel 6 fra Guds ord.

Romerne Kapittel 6
1 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større?
2 På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den?
3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død?
4 Vi ble altså begravd med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.
5 For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen.
6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.
7 For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.
8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med Ham,
9 fordi vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør Han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over Ham.
10 For den døden Han døde, den døde Han for synden én gang for alle, men det livet Han lever, det lever Han for Gud.
11 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre.
12 La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster.
13 Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud som de som av døde er blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.
14 For synden skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under loven, men under nåden.
15 Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? På ingen måte!
16 Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet?
17 Men Gud være takk! Selv om dere har vært slaver under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til.
18 Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten.
19 Jeg bruker menneskelige uttrykk på grunn av deres kjøtts skrøpelighet. For på samme måte som dere før stilte lemmene deres fram som tjenere for urenheten og for lovløsheten, til lovløshet, slik skal dere nå stille lemmene deres fram som tjenere for rettferdigheten, til helliggjørelse.
20 For da dere var syndens slaver, var dere frie fra rettferdigheten.
21 Hva slags frukt hadde dere den gang? Slik frukt som dere nå skammer dere over, slikt som har døden som mål.
22 Men nå, siden dere er blitt satt fri fra synden og er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet er evig liv.
23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Kilde: https://www.hermon.no/nettbibelen/?id=45#6


Ole Lasse

Jeg er en ektemann. Jeg er en far. Jeg er en Jesu disippel. Jeg er gift med Maren, har to nydelige døtre, Leah Maria og Rebecca. Er i full jobb. Er en Jesu etterfølger, en som elsker å studere bibelen og dele Guds kunnskap og visdom med alle. Tidligere ungdomsleder og ungdomspastor og ser frem til Guds neste prosjekt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *