Bilde: Ole Lasse Bjellaas

Del 3 av leseplanen. Det har nå foregått i 4 uker. Nå er de siste 2 ukene av den første del av 3-sporsplanen. Jeg vurderer en utvidelse av spor 1 som varer i noen måneder. Jeg har allerede sniktittet på spor 2, som varer i 180 dager. Kort fattet seks måneder. Så jeg kan absolutt ta min tid. Hvis jeg kjører utvidelse av spor 1 og så spor 2 så har det gått 362 dager. Nesten et år. Til slutt kommer spor 3, som i seg selv varer i 3 år. Så hvis jeg ønsker å lese alt, og ta den tiden det tar. Så er det rett i underkant av fire år med studier. Mange tenker nok at det tar altfor lang tid og at det virker overveldende. Jeg tenker Halleluja, tenk at jeg kan få studere Guds ord og Guds ord alene i en organisert plan i fire år. Jeg kjenner meg selv rett, og vet jeg kommer til å studere utenom den fasteplanen også, ved siden av. Men jeg har planen klar. Halleluja. Be gjerne for meg at jeg skal ha vilje til å fullføre løpet, og håper dere er interessert i å følge på.

Før jeg går videre og viser til hva del 3 skal handle om så vil jeg bare nevne min takknemlighet til Gud som tillater meg å leve igjennom dette, det å se at jeg kan være til velsignelse for andre med det jeg kommer med og at jeg får oppleve Guds ord på en ny måte. Jeg er takknemlig til min venn som satt utover kvelden og tidlig i natten for å scanne inn leseplanen for meg for at jeg kunne starte på dette prosjektet. Jeg er takknemlig for at kona forstår at dette er viktig for meg og legger tilrette for at jeg kan studere, til og med i de sene kvelder om det har blitt slik. Jeg er takknemlig for at menigheten min tar meg som jeg er, og syntes prosjektet mitt var positivt og et godt vitnesbyrd. Så til Del 3, og så dag 1.

3. To uker om Det gamle testamentet

 • Dag 1. 1 Mos 1: Historien om skapelsen
 • Dag 2. 1 Mos 3: Syndenes opphav
 • Dag 3. 1 Mos 22: Abraham og Isak
 • Dag 4. 2 Mos 3: Moses’ møte med Gud
 • Dag 5. 2 Mos 20: Gaven de ti bud
 • Dag 6. 1 Sam 17: David og Goliat
 • Dag 7. 1 Sam 11: David og Batseba
 • Dag 8. 1 Sam 12: Natan irettesetter kongen
 • Dag 9. 1 Kong 18: Elia og Ba’al-profetene
 • Dag 10. Job 38: Guds svar til Job
 • Dag 11. Sal 51: En klassisk bekjennelse
 • Dag 12. Jes 40: Trøstende ord fra Gud
 • Dag 13. Dan 6: Daniel og løvene
 • Dag 14. Am 4: En profets strenge advarsel

Dag 1. 1 Mos 1: Historien om skapelsen

1 Mos 1,1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Det første man leser i bibelen. I begynnelsen. Tenk vår Gud SKAPTE denne jorden, og himmelen over oss. Tenk på alt som er i dette universet. Det har HAN skapt!

1 Mos 1,2 Jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds Ånd svevde over vannflatene

Gen 1,2 The earth was [c]formless and void or a waste and emptiness, and darkness was upon the face of the deep [primeval ocean that covered the unformed earth]. The Spirit of God was moving (hovering, brooding) over the face of the waters. (AMP)

Jeg har alltid stusset over siste setning i dette verset. Guds Ånd svevde over vannflatene. Her må vi finne Amplified. Det er forsåvidt ikke bare amplified som bruker  denne uttalelsen, men de fleste engelske bibler bruker uttrykket «Face of the waters». Merkelige greier

1 Mos 1,3-4 Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så lyset, at det var godt. Og Gud skilte lyset fra mørket.

Som vers 2 sa så var jorden uformet og tom, og mørket lå over dypet. Så sa Gud «Det bli lys!» og det ble lys. Med et ord (eller tre)! Og Han så det var godt og skilte det fra mørket.

1 Mos 1,6-7 Så sa Gud: «Det skal bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.» 7 Så gjorde Gud hvelvingen og skilte vannene som var under hvelvingen fra vannene som var over hvelvingen. Og det ble slik.

Gen 1,6-7 And God said, «Let there be an [h]expanse [of the sky] in the midst of the waters, and let it separate the waters [below the expanse] from the waters [above the expanse].» 7 And God made the expanse [of sky] and separated the waters which were under the expanse from the waters which were above the expanse; and it was so [just as He commanded]. (AMP)

Her er det litt spesielt at det skrives at det lages en hvelving, eller skille om du vil, som skal skille vann fra vann. Det har blitt sagt av flere at før så lå det vann rundt jorden, muligens der vi har ozon laget i dag. Som gjorde at jorden var fullstendig fruktbar hele tiden da det lå vann i jordskorpen og et lag med vann over. Det vil si det ikke regnet, og det begynte å regne for første gang ved Noah. Men det er lengre fremme, og det er en teori som jeg personlig ikke har fulgt opp og bekreftet. Men nevner det som en interessant tanke

1 Mos 1,14 Så sa Gud: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen for å skille dagen fra natten. De skal være til tegn og de skal angi årstider, dager og år.

Tenk her har Gud tenkt på alt. Han har tenkt at det må eksistere tid for oss, at vi trenger å skille dag fra kveld, og dag fra dag, og måned til måned. Alt har vært med i planen.

1 Mos 1,26 Så sa Gud: «La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.»

Gen 1,26 Then God said, «Let Us (Father, Son, Holy Spirit) make man in Our image, according to Our likeness [not physical, but a spiritual personality and moral likeness]; and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth.» (AMP)

Etter at Gud skapte sjødyr, så fugl, og så dyr på jorden så skapte han menneskene. I Guds ord (og flere steder) står det «La Oss… i Vårt bilde, etter Vår lignelse». Gud har vært med andre åndelige før start. Blant annet med Guds ånd (og treenigheten) og engler vil jeg tro. En merkelig tanke, men som tilhører evigheten. Både før og etter.

1 Mos 1,27-28 Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det. Til mann og kvinne skapte Han dem. 28 Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden.»

Når jeg og Maren giftet oss så fikk vi dette verset lest opp i bryllups seremonien. For det første skapte Gud mannen, og Han skapte oss til mann og kvinne! For så å være fruktbare og bli mange. Dette er jo menneskets første «misjons-befaling». Ved å lese merknaden i Guds ord så er det satt stjerne på mann og kvinne og denne teksten er skrevet inn: «de hebraiske ord understreker kjønnsforskjellen: hankjønn og hunkjønn».


Ole Lasse

Jeg er en ektemann. Jeg er en far. Jeg er en Jesu disippel. Jeg er gift med Maren, har to nydelige døtre, Leah Maria og Rebecca. Er i full jobb. Er en Jesu etterfølger, en som elsker å studere bibelen og dele Guds kunnskap og visdom med alle. Tidligere ungdomsleder og ungdomspastor og ser frem til Guds neste prosjekt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *