Bilde: Ole Lasse Bjellaas

Dag 7. Rom 3: Paulus’ teoliogi i et nøtteskall

Rom 3,1-2 Hvilken fordel har da jøden, eller hvilket gagn er det i omskjærelsen? 2 Mye, på alle måter! Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem.

Først skriver Paulus om at Jøder har jo en fordel, at Guds ord først ble betrodd dem. Dette har mest i tilknytting til kapittelet som var før, om man må omskjæres eller ikke. Anbefales å lese, tok den med som stadfestelse!

Rom 3,3-4 Hva da om noen var utro? Kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut av kraft? 4 På ingen måte! Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner. Som det står skrevet: For at Du skal bli rettferdiggjort i Dine ord, og kan vinne seier når Du dømmer.

Rom 3,3-4 For what if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect? 4 God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. (KJV)

Rom 3,3-4 What if some did not believe and were without faith? Does their lack of faith and their faithlessness nullify and make ineffective and void the faithfulness of God and His fidelity [to His Word]?
4 By no means! Let God be found true though every human being is false and a liar, as it is written, That You may be justified and shown to be upright in what You say, and prevail when You are judged [by sinful men]. (AMP)

Her måtte jeg ta med både King James og Amplified. Stusset over det når jeg leste det i Guds ord, som jeg bruker fast, og måtte lese det flere ganger. I den står det; «Hva da om noen var utro?». Jeg tenkte jo med en gang på et ekteskapelig utroskap. Men etter å ha lest KJV og AMP så ser jeg jo at det er snakk om et tros utroskap. Og det for meg er så utrolig fantastisk. For her står det svart på hvit (med en «fri» oversettelse av meg til norsk); Hva om noen ikke tror og er uten tro? Kan de gjøre Guds trofasthet mot Guds ord ineffektivt? Det jeg ser for meg er at uansett hvor lite eller mye troende jeg er, så påvirker ikke det Guds kraft eller Hans trofasthet. Halleluja.

Rom 3,21 Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene.

Nå har jeg hoppet over mye, men ville fremheve dette. I min bibel har jeg omringet vers 21 til 29. Disse versene har betyd en del for meg tidligere. Og omhandler at Guds rettferdighet kommer av tro alene.

Rom 3,22 Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell,

Rom 3,24 Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus.

Rom 3,29 Eller er Gud bare jødenes Gud? Er Han ikke også hedningenes Gud? Jo, også hedningenes,

Det er ingen forskjell. Uansett om man er jøde eller greker så er det vår tro på Jesus Kristus som gjør at vi får Guds rettferdighet.

Dag 8. Rom 7: Kamp mot synden

Dette kapittelet hadde jeg litt mer «jobb» med å forstå, eller fordøye.

Rom 7,1 Eller vet dere ikke, brødre – jeg taler jo til dem som kjenner loven -, at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever?

Rom 7,1 Do you not know, brethren—for I am speaking to men who are acquainted with the Law—that legal claims have power over a person only for as long as he is alive? (AMP)

Det starter så fint med at Paulus forklarer i bunn og grunn at loven som vi kjenner til, kun gjelder eller har herredømme over oss så lenge vi lever eller er i livet. Det er jo i seg selv god nytt, men for de ufrelste hadde det ikke hatt så mye betydning for de vet ikke om et etterliv, men det er jo hva evangeliet handler om.

Rom 7,2 Den kvinnen som har en ektemann, er ved loven bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til ektemannen.

Tok med denne, ikke bare fordi jeg er gift, men den forklarer på bibelsk vis at hvis noen er bundet av lov så vil man bli løst ved dødsfall.

Rom 7,4-7 På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, Ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. 5 For da vi levde etter kjødet, virket de syndige lystene, de som ble vekket ved loven, i våre lemmer, slik at vi bar frukt for døden. 6 Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen. 7 Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.

Disse versene har jeg brukt mye i samtale med mennesker som spør meg om hvorfor jeg har gjort det ene eller det andre. For eksempel det å slutte å røye, som jeg gjorde for en del år tilbake, eller blitt avholds på alkohol. Hadde jeg ikke kjent til at at det var feil, vill jeg ikke vist at det var feil. Eller som Paulus skriver «Jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven». Og det kan være noe til ettertanke. Jeg vet vi har et høyere fokus på samvittighet, og som det står i vers 6 at vi er frigjort ifra loven. Men jeg mener vi kan bruke de 10 bud som en rettesnor på våre liv. Lever vi rett? Jeg tror mange ganger så ser vi ikke alt i livet før det blir sammenlignet med noe. Et eksempel er hjemme hos meg. Jeg har to jentunger som begge bruker bleie. Den minste bruker det hele tiden, og ho eldste bruker det kun under søvn. Jeg kan gå i en svak bleielukt hele dagen uten å tenke over det. Men hvis jeg har vært på butikken, eller tatt en kjøretur eller bare vært ute på terassen så kan du være sikker på at frisk luft har fått meg til å innse at her er det en bleiepose som burde vært i søppeldunken. Slik tror jeg det ofte kan være med den «dagligdagse synden» vi kanskje kan bedrive med. Vi ser den ikke, for vi har ikke lys over det. Men å bruke de 10 bud, eller høre fra de rundt oss eller kanskje rett og slett lytte etter Den Hellige Ånd.

Rom 7,15 For det jeg gjør, forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg.

Her er nok innstillingen vi burde hatt. Har jeg lyst til å ta en øl? Det gjør jeg ikke! Hater jeg å evangelisere? Det gjør jeg! Løsning kommer på dag 9 under.

Dag 9. Rom 8: Liv i Ånden

Rom 8,1-2 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. 2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

Tenk at de som er i Kristus Jesus som vandrer etter Ånden, er det ingen fordømmelse for. For vi er fri, i Kristus Jesus!

Rom 8,5 For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til.

Her er rettesnoren. Jeg la ut en video for litt siden: YouTube: Tip the Scale, den omhandler nettopp dette. Hva fyller du dagen med? Hvem og hva bruker du mest tid på? Ærlig talt så vet jeg med meg selv at Gud får ikke nok tid i mitt liv. Dette ønsker jeg dog å gjøre noe med. I mitt liv så er det kone, barn, jobb, tv, playstation, netflix, venner, familie. Jeg kunne ramset opp mye her. Men samler jeg antall minutter og timer jeg bruker på ting og sammenligner med tid på Gud så veier den vekta fryktelig skjevt. Nå sier jeg ikke at vi skal bruke 10 minutter på Gud, så 10 minutter på jobb og så om igjen og om igjen. Nei vi må ha et sunt forhold til alt og alle. Men det å sette Gud og Guds rike først er nok en stor fordel. Starte dagen med bønn, be på jobb og på vei til og fra jobb. Både inni meg og høyt. Det er mye man kan gjøre uten at det skal bli så veldig religiøst.

Rom 8,6-9 For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred. 7 For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov og har heller ikke evne til det. 8 De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud. 9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Disse versene er gode å få med seg.

Rom 8,14-15 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn. 15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!»

Rom 8,14-15 For all who are led by the Spirit of God are sons of God.
15 For [the Spirit which] you have now received [is] not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear, but you have received the Spirit of adoption [the Spirit producing sonship] in [the bliss of] which we cry, Abba (Father)! Father! (AMP)

I min bibel har jeg skrevet over på den første linjen «Alle», det har jeg skrevet over «For så mange», altså alle som blir ledet av Guds Ånd er Guds barn. Vil også nevne en ting jeg så for noen år siden. Vi kan se mange steder i bibelen at vi er Guds barn, men forstår vi det? Jeg ser for meg en person som har hatt en mor og en far, så går faren bort og han får en ny stefar. Det betyr jo ikke automatisk at det er en ny far, men hvis stefaren adopterer personen så vil han i norsk lovgivning få like stor del av arven som eventuelle «originale» barn denne stefaren har fra før av. Dette har jeg selv erfart og måtte lese meg opp på, da jeg selv er adoptert av en stefar når jeg var yngre. Og jeg har tredd inn i arverekkene på lik linje med mine søsken. I dette eksempelet så står det i Guds ord barnekårets ånd. Det kan være et vanskelig forklart ord, i amplified står det derimot Spirit of adoption. Altså adopsjons-ånd. Vi er blitt adoptert inn som Guds barn. Vi står på lik linje i arverekken som alle andre barn og får evig liv.

Rom 8,16-17 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham.

Igjen som over. Vi er Guds barn. og vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Ifølge Guds ord her, så har vi lik arv som Jesus Kristus ved at vi er blitt adoptert inn. Halleluja.

Rom 8,18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss.

Paulus hadde jo en del lidelser. Han ble plaget, både slått og såret i fengsel og hadde sine plager. Og jeg er helt enig med han at uansett hvor store lidelser og plager vi har her på jord, så er det ingenting da vi har en herlighet og evighet å gå mot.

Rom 8,26-27 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden Selv går i forbønn for oss* med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. 27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje.

Tenk så fantastisk å ha Ånden med oss, som går i forbønn for oss. Som ber for oss at vi skal få etter Guds vilje.

Rom 8,31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?

Ja hvem kan være imot oss? Gud er jo for oss

Rom 8,32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?

Direkte henvisning til Johannes 3,16.

Rom 8,35-39 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. 37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. 38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, 39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.

Jeg tror også at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Ja annet enn oss selv. Så lenge vi kommer til Han og hengir oss til Ham, så vil ingenting skille oss fra Ham.


Ole Lasse

Jeg er en ektemann. Jeg er en far. Jeg er en Jesu disippel. Jeg er gift med Maren, har to nydelige døtre, Leah Maria og Rebecca. Er i full jobb. Er en Jesu etterfølger, en som elsker å studere bibelen og dele Guds kunnskap og visdom med alle. Tidligere ungdomsleder og ungdomspastor og ser frem til Guds neste prosjekt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *