Bilde: Ole Lasse Bjellaas

Dag 9: Johannes 14: Jesu siste instrukser

Jeg stusser litt på hva som står i det første verset.

Johannes 14,1: «La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på Meg! (Guds ord)

John 14,1: Let not Your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me (KJV)

John 14,1: «Do not let your heart be troubled (afraid, cowardly). Believe [confidently] in God and trust in Him, [have faith, hold on to it, rely on it, keep going and] believe also in Me. (AMP)

Forferdes. Kanskje et litt vanskelig ord. KJV velger å bruke troubled. Eller amplified som skriver troubled (afraid, cowardly). Altså det jeg føler blir (med mine ord) riktig. Ikke føl redsel i hjerte, men ha tro på Gud og Jesus.

Johannes 14,2-3: I Min Fars hus er det mange rom*. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.<* boliger.> Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være. (Guds ord)

John 14,2: In my Father’s house are many mansions: if [it were] not [so], I would have told you. I go to prepare a place for you. (KJV)

Det høres jo helt fantastisk ut i KJV. Mansions! Men bare det at Jesus lover at det er flere rom, eller boliger til oss og venter på oss er et fantastisk løfte. Det at det blir gjort i stand for oss, og skal komme å hente oss. Det er et håp, det er en fremtid. Det er et stort løfte. Det referes også her til Johannes 13,36 hvor Peter spurte om å følge Jesus, hvor Jesus svarer at han ikke kan følge nå men skal følge senere.

Johannes 14,6: Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg. (Guds Ord)

Dette er et utrolig viktig vers. Amplified skriver siste som «Ingen kommer til Faderen uten ved (gjennom) Meg». Uansett hvordan vi ser på det, så må vi til Jesus. Vi må gjennom Jesus for å komme til Faderen, og for å komme til Himmelen. Men han er ikke bare veien, han er også sannheten og livet. Så trenger du sannheten? Gå til Jesus. Trenger du liv? Gå til Jesus. Amen!

Johannes 14,8-9: Filip sier til Ham: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» 9 Jesus sier til ham: «Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner du Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett Faderen. Så hvordan kan du si: Vis oss Faderen? (Guds Ord)

Her er det sådd noe tvil. Men samtidig ser jeg litt fra Jesus side. Han har reist Israel rundt med disse disiplene. Han har forkynt fantastiske budskap, han har gjort store mirakler. Det burde da ikke være tvil om at Han er Messias. Jesus her var sikkert litt lei, og litt skuffet.  Men samtidig så sier Han videre i versene (og spesielt i vers 11) at hvis ikke dere tror, så tro Meg for gjerningenes skyld.

Johannes 14,12-15: Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far. 13 Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. 14 Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det. 15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. (Guds Ord)

Dette med bønnesvar, som er beskrevet i versene over, er utrolig. Hvis jeg ikke hadde vært kristen i så mange år, men heller en nyfrelst og lest dette. Hadde jeg lest det om igjen og om igjen. Jeg hadde slukt det rått. Tenk at «Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre». Wow! Og i verset før, vi skal gjøre større gjerninger. Dette mener jeg passer utrolig godt inn i versene 7 og 8 fra kapittel 15 om det sanne vintre.

Johannes 15,7-8: Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere* be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. 8 I dette er Min Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere skal være Mine disipler.

Jesus sier at hvis vi blir i Ham og Hans ord blir i oss kan vi be om hva vi vil.

Johannes 14,16-18: Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann*, for at Han skal bli hos dere til evig tid, <* hjelper, advokat; gresk: parakletos.> 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. (Guds ord)

John 14,16-18: And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; 17 [Even] the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you. 18 I will not leave you comfortless: I will come to you. (KJV)

John 14,16: And I will ask the Father, and He will give you another [c]Helper (Comforter, Advocate, Intercessor—Counselor, Strengthener, Standby), to be with you forever (AMP)

Dette er også et spesielt løfte. Jesus skal be Faderen om å gi os en annen talsmann, eller en annen trøster som det står i KJV. Amplified kommer med en lang rekke forskjellige betydninger som alle har en sammenheng. En hjelper, en trøster, en advokat, forbeder etc. For et fantastisk løfte. Dette er jo Den Hellige Ånd som Jesus tar opp. Det bekreftes videre i vers 25 og 26.

Johannes 14,25-26: Alt dette har Jeg talt til dere mens Jeg ennå er hos dere. 26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere. (Guds ord)

Dag 10: Johannes 17: Jesu bønn for sine disipler

Johannes 17,1-2: Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet. Herliggjør Din Sønn, for at Din Sønn også kan herliggjøre Deg, 2 slik Du har gitt Ham makt over alt kjød, for at Han skulle gi evig liv til alle dem som Du har gitt Ham. (Guds ord)

Tenk denne bønnen ba Jesus. En kraftfull bønn over tiden som kommer. Enda en kraftig bønn er nedskrevet i Matteus 26 som kommer på dag 11. Jesu bønn i Getsemane. Videre i denne bønnen ber Jesus:

Johannes 17,3-5: Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt. 4 Jeg har herliggjort Deg på jorden; Jeg har fullført det verk Du har gitt Meg å gjøre. 5 Og nå, Far, herliggjør Meg hos Deg Selv med den herlighet som Jeg hadde hos Deg før verden ble til. (Guds ord)

Jesus har igjennom hele kapittel 17 bedt over flere ting. Fra vers 6 og frem til 19 ber Han for disiplene. Vi kan se vers 9 og 10

Johannes 17,9-10: Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som Du har gitt Meg, for de er Dine. 10 Og alle Mine er Dine, og Dine er Mine, og Jeg er herliggjort i dem. (Guds ord)

Mine, og Dine. Jesus sier at Han ber for dem, de som Faderen har gitt ham. Men så kommer noe spesielt.

Johannes 17,12: Mens Jeg var sammen med dem i verden, bevarte Jeg dem i Ditt navn. Dem Du gav Meg har Jeg bevart, og ingen av dem gikk fortapt, bortsett fra fortapelsens sønn, for at Skriften skulle bli oppfylt. (Guds ord)

Kona stusset med en gang over fortapelsens sønn. Jeg måtte lese ytterligere tre ganger høyt for henne. Hun spurt meg hvem det var. Var det antikrist? Var det djevelen? Jeg svarte at jeg mente det var Judas Iskariot. Det kan bekreftes i Amplified Classic.

John 17,12: While I was with them, I kept and preserved them in Your Name [[b]in the knowledge and worship of You]. Those You have given Me I guarded and protected, and not one of them has perished or is lost except the son of perdition [Judas Iscariot—the one who is now doomed to destruction, destined to be lost], that the Scripture might be fulfilled (AMPC)

Dag 11: Matteus 26: Forræderi og arrestasjon

I Matteus 26 så handler det om planene for å få Jesus drept, forræderiet og når de henter Jesus i Getsemane.

Matt 26,6-9: Og da Jesus var i Betania, i huset til Simon den spedalske, 7 kom en kvinne til ham. Hun hadde en alabastkrukke med meget kostbar, velduftende olje, og hun helte den ut over hodet Hans mens Han satt til bords. 8 Men da disiplene Hans så det, ble de harme og sa: «Hva skal denne sløsingen være godt for? 9 For denne velduftende oljen kunne vært solgt for mange penger og gitt til de fattige.» (Guds ord)

Dette er et godt vitnesbyrd (som blir bekreftet av Jesus i vers 13) av kvinnen som heller en veldig kostbar olje over Jesu hodet. En (i dette kapittelet) ikke navngitt disippel spør i vers 8 om hva denne sløsingen er godt for. Eller det vi si at disiplene ble harme, men jeg kan godt se at det spesifikt er en som har det største fokuset her. Jeg ser i bibelreferanse til Johannes 12,4 at dette er Judas. Hvorfor ikke dette er nevn at det er Judas (Iskariot) som sa dette er merkelig, da han er nevnt med navn i vers 14. Men vi kjenner jo til at Judas Iskariot var pengekjær, noe som kom frem da han forrådte Jesus (les mer under) det fremkommer også frem i Johannes kapittel 13 at han bar pengekassen til disiplene. Viser til versene under her.

Joh 12,4: Men en av disiplene Hans, Judas Iskariot, Simons sønn, han som skulle forråde Ham, sa: (Guds ord)

Joh 13,26-30: Jesus svarer: «Det er ham Jeg gir et stykke brød når Jeg har dyppet det.» Etter å ha dyppet brødet gir Han det til Judas Iskariot, sønn av Simon. 27 Etter at han hadde fått brødstykket, for Satan inn i ham. Da sier Jesus til ham: «Det du gjør, gjør det snart!» 28 Men ingen ved bordet forstod hvorfor Han sa dette til ham. 29 For noen tenkte at siden Judas hadde pengekassen, hadde Jesus sagt til ham: «Kjøp det vi trenger til høytiden,» eller de tenkte at han skulle gi noe til de fattige. 30 Etter at Judas hadde tatt imot brødstykket, gikk han straks ut. Og det var natt. (Guds ord)

Så kommer forræderiet og pengekjærheten frem.

Matt 26,14-16: En av de tolv, han som ble kalt Judas Iskariot, gikk da til yppersteprestene 15 og sa: «Hva vil dere gi meg hvis jeg overgir Ham til dere?» Og de telte opp tretti sølvpenger til ham. 16 Og fra den tid så han etter en anledning til å forråde Ham. (Guds ord)

Vers 15 refereres til Sakaraja i forhold til mengden sølvpenger.

Sak 11,12: Så sa jeg til dem: «Hvis dere synes godt om det, så gi meg lønn. Men hvis ikke, så la det være.» Så veide de opp tretti sølvstykker som min lønn. (Guds ord)

Det er jo viktig at Jesus og hans hendelser er grunnfestet i det gamle testamentet. Og at det som skjer bekreftes gjennom GT.

Matt 26,25: Judas, han som forrådte Ham, svarte da og sa: «Rabbi, det er vel ikke jeg?» Han sa til ham: «Du har sagt det.» (Guds ord)

Matt 26,25: Judas, the betrayer, said, [d]Surely it is not I, is it, Master? He said to him, You have stated [the fact]. (AMPC)

Dette ble jo sagt midt i en samling, hvor disiplene og Jesus er samlet for å spise påskemåltidet. Refereres også til Johannes kapittel 13 som jeg la til over. Men tek det som ble sagt av Jesus. «Du har sagt det». Jesus viste det, tenk for en byrde å bære. You have stated the fact.

Matt 26,26-30: Og mens de holdt måltid, tok Jesus brødet, velsignet, brøt det og gav det til disiplene og sa: «Ta, et! Dette er Mitt legeme.» 27 Så tok Han kalken, takket og gav dem og sa: «Drikk alle av den! 28 For dette er Mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. 29 Jeg sier dere, fra nå av og til den dag da Jeg drikker den ny med dere i Min Fars rike, skal Jeg ikke drikke av denne vintreets frukt.» 30 Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. (Guds ord)

I vers 26-30 starter (innstifter) Jesus nattverden. Herrens måltid. For dem som ønsker litt mer om nattverden kan lese 1. Korinterbrev kapittel 11. Det er veldig mye symbolikk i nattverden, og jeg vil ikke bruke mye tid og ord på det. Det er en egen, eller flere, undervisning om dette tema. Det som er sant er at det er viktig, det er stort. Jeg tror at når vi samles så bør vi ta nattverd, jeg mener det medfører utfrielse og helbredelse.

Matt 26,33-35: Peter svarte og sa til Ham: «Selv om alle kommer til å ta anstøt på grunn av Deg, skal aldri jeg ta anstøt.» 34 Jesus sa til ham: «Sannelig sier Jeg deg at i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte Meg tre ganger.» 35 Peter sier til Ham: «Selv om jeg skulle dø sammen med Deg, skal jeg slett ikke fornekte Deg!» Og det samme sa alle disiplene. (Guds ord)

Tenk Peter som var så nære Jesus. Som så hva Jesus gjorde, som hørte Hans ord. Tenk at Jesus sa at han skulle fornekte Ham. Men leser mann i vers 69-75 så fornektet han Jesus, hele tre gangger. Og den siste gangen bannet og sverget han til og med!

Matt 26,41: Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» (Guds ord)

Matt 26,41: Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed [is] willing, but the flesh [is] weak. (KJV)

Matt 26,41: All of you must keep awake (give strict attention, be cautious and active) and watch and pray, that you may not come into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (AMPC)

Dette er det siste jeg kommer med i dette innlegget. Våk og be! Vi lever et liv hvor vårt kjød er skrøpelig. Vår ånd er villig, men vårt kjød vil jobbe imot oss. La oss høre Guds røst, la oss stole på Jesus og på Faderen. La oss ta veien gjennom Jesus, og la oss hvile hos Faderen. Amen!


Ole Lasse

Jeg er en ektemann. Jeg er en far. Jeg er en Jesu disippel. Jeg er gift med Maren, har to nydelige døtre, Leah Maria og Rebecca. Er i full jobb. Er en Jesu etterfølger, en som elsker å studere bibelen og dele Guds kunnskap og visdom med alle. Tidligere ungdomsleder og ungdomspastor og ser frem til Guds neste prosjekt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *