https://www.pexels.com/photo/bible-book-business-christian-272337/

Dag 4 har kapittel fra Markus. Der står det mye viktig. Men det var to ting som jeg bemerket ekstra.

Det første jeg så var vers 4, og versene rundt. «Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus.» (Bibelen 88). Jeg syntes det er en spesiell situasjon, rett og slett fordi jeg alltid har hatt et ekstra blikk på Åpenbaringen og endetiden. Og jeg syntes det er litt ekstra spesielt i Johannes åpenbaring om de to vitnene. «Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ett tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk.» (Bibelen 88). Her er det mange som mener at disse to vitnene er Elias og Moses, og det kan være fordi både Moses og Elias ble rykket bort fra jorden og ikke døde en naturlig død og fikk en grav.

Den andre tingen jeg fikk litt lys over som jeg har tenkt over før, og vurdert å studere nærmere er det som står i Markus 9,29 «Han sa til dem: Dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.» (Bibelen 88) og skrevet meget likt i amplified «And He replied to them, This kind cannot be driven out by anything but prayer and fasting.»

Det er litt snodig at vi ikke har større fokus på bønn og faste, jeg vet at jeg er for dårlig på det. Men det er absolutt noe jeg ønsker å gjøre noe med. La oss også lese referansen til Jakob 5,16: «Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.». Dette er også et vers som vi kanskje ikke bruker så mye. Katolikkene bruker dette mye, det finnes jo en balanse gang, men her nevnes det at med syndenes bekjennelse og bønn fører til helbredelse og at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft. Og se her hvor dypt amplified går i dybden: «Confess to one another therefore your faults (your slips, your false steps, your offenses, your sins) and pray [also] for one another, that you may be healed and restored [to a spiritual tone of mind and heart]. The earnest (heartfelt, continued) prayer of a righteous man makes tremendous power available [dynamic in its working].»

Dag 5 har fokus på første del av bergprekenen, fra Matteus 5. Her er det ufattelig mye bra undervisning, men igjen som tidligere så tar jeg frem noen ting jeg har sett litt lys på.

Det første man kommer på er saligprisningene fra vers 3 til vers 12. Jeg tar frem et vers, og for rettferdighetens skyld tar jeg det første. Og det er for å forstørre effekten av spesielt et ord. Først fra Guds ord: «Salige er de fattige i ånden, for Himlenes rike er deres.» Guds ord bruker ordet Salig (også forstått som velsignet), og dette for alle saligprisningene (kanskje derfor det heter saligprisningene?). Litt interessant er det i (drumroll please) Amplified (den har jeg aldri brukt før eller?), der forsterkes det mer med betydningen av selve ordet salig: «Blessed (happy, blithesome, joyous, [e]spiritually prosperous—[f]with life-joy and satisfaction in God’s favor and salvation, regardless of their outward conditions) are the meek (the mild, patient, long-suffering), for they shall inherit the earth!». For en forklaring!

Neste sted, er stedet om salt og lys. Stående i vers 13 til 16. Tok denne med, rett og slett fordi her tror jeg mange (spesielt meg selv) har mye å lære. Dette er prioritet nummer en i disippelgjøring, det å vise lyset istedet for å skjule det. Videre tar jeg et vers ut fra lovene Jesus kommer med, nemelig vers 24. «så la gaven din ligge der foran alteret og gå derfra! Bli først forlikt med din bror, kom så og bær fram gaven din!». Spesielt den siste biten med å bli forlikt. Det passer også godt med nattverden hvis man leser i første korinterbrev, men det er en annen tekst. Dette er noe som jeg og Maren har hatt et fokus på i vårt ekteskap. Eller mer spesifikt det som står i Efeserene 4,26 «Blir dere vrede, så synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede,» (Guds ord). Det at vi ikke legger oss før vi har gjort opp med hverandre hvis vi har hatt en diskusjon eller krangel, er noe vi har fokus på. Og på den notisen så er neste budskap jeg vil ta med vers 31 og 32, jeg og Maren har satt ekteskapet høyt. Vi skal stå sammen i tykt og tynt!

Og så kommer det som jeg mener er pilaren av budskap i kapittel 5. Vers 38-48. Her tar Jesus rett og slett frem hvordan vi skal fremstå, som forbilder og som mottakere av motstand. Vend det andre kinnet til (v. 39), blir du saksøkt om kjortelen, gi han kappen også (v. 40), tvinger noen deg til å gå en mil så gå to med han (v. 41) etc. Dette er vanskelige men fantastiske oppmuntringer og forbilde byggere hvis man ønsker det. Jeg vet at jeg er langt unna dette, men det er et ønske om å bli slik. Å bli Jesu lik!


Ole Lasse

Jeg er en ektemann. Jeg er en far. Jeg er en Jesu disippel. Jeg er gift med Maren, har to nydelige døtre, Leah Maria og Rebecca. Er i full jobb. Er en Jesu etterfølger, en som elsker å studere bibelen og dele Guds kunnskap og visdom med alle. Tidligere ungdomsleder og ungdomspastor og ser frem til Guds neste prosjekt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *