For å få kontakt med meg, kan du nå meg på disse opplysningene.

NB: Ny adresse etter 04.05.2018

Besøk og post-adresse:
Ole Lasse Bjellaas
Haukåsen 22C
3743 Skien

Mobilnummer: +47 90 56 13 56

E-post: olelasse@gmail.com

Firma web: www.bjellaas.com