https://www.pexels.com/photo/bible-blur-christ-christianity-372326/

Dag 6 er andre del av bergprekenen. Igjen som forrige innlegg, så er det utrolig bra undervisning her.

Første stedet jeg finner er vers 2. Noe som er vanskelig å utføre som menneske, men som jeg mener er viktige for oss som kristne og åndelige vesener. «Når du gjør en barmhjertighetsgjerning, skal du ikke markere det ved å blåse i basun, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for at de skal bli æret av mennesker. Sannelig sier Jeg dere: De har alt fått sin lønn». Vi mennesker er alltid ute etter at folk ser oss og at vi får anerkjennelse for det vi gjør. Men for Gud så er det viktig at vi gjør det for Han, og for at han skal ha all ære så må jo ikke vi ta noe av den æren vekk ved å fokusere på oss selv.

Matt 6,5-15 omhandler «Fader vår», bønnen som Jesus lærte oss. Dette er en god bønn som inneholder mye positivt fokus og som inneholder viktige elementer i en bønn. Jeg tror man kan holde en lang preken kun om denne bønnen. I vers 6 står det at vi må gå inn i vårt lønnkammer og lukke døren. Det å være alene med Gud tror jeg er viktig «Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt! Og når du har lukket døren din, skal du be til din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst.». I vers 7 står det at vi ikke skal bruke så mange unødvendige ord og lange fine bønner. Men be spesifikt. «Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord.»

Fader vår i Amplified: «9 Pray, therefore, like this: Our Father Who is in heaven, hallowed (kept holy) be Your name.
10 Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven.
11 Give us this day our daily bread.
12 And forgive us our debts, as we also have forgiven ([e]left, remitted, and let go of the debts, and have [f]given up resentment against) our debtors.
13 And lead (bring) us not into temptation, but deliver us from the evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.»
.

I Matteus 6, 16-18 så står det litt mer om faste. Som jeg har tatt opp i et tidligere innlegg så ønsker jeg mer av dette i mitt liv, av bønn og faste. I disse versene står det at du ikke skal annonsere at du faster, men at du holder det for deg selv. «Og når dere faster, så vær ikke som hyklerne, som faster med et trist ansikt. For de fordreier ansiktet sitt, slik at de skal vise for menneskene at de faster. Sannelig sier Jeg dere: De har allerede fått sin lønn. 17 Men du, når du faster, da salv hodet ditt og vask ansiktet ditt, 18 slik at du ikke viser deg fastende for menneskene, men bare for din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst.»

Jeg ønsker å nevne litt på vers 24. Ingen kan tjene to herrer. Her kommer vi i utgangspunktet tilbake til de 10 bud, vi kan kun ha en Gud. Men vi har så lett for å lage avguder. Nå tenker jeg ikke på store religiøse handlinger og mange hindu guder etc. Men de «hverdagslie» avguder. Som overbruk av TV, pornografi, spill, mobiltelefon, penger, makt etc. Ting som vi har i livet vårt som har et høyere fokus enn Gud. I dette verset er det tatt for seg mammon som er det arameiske ordet for penger og rikdom. «Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.», dette blir bekreftet videre i Lukas kapittel 16, spesielt vers 9, 11 og 13. I et oppslag hos Strongs Exhaustive Concordance står det: G3126 mammônas, mam-mo-nas’; or mamônas (G3126-a); of Aramaic origin (confidence, i. e. figuratively wealth, personified); mammonas, i. e. avarice (deified):- mammon.

Siste fra dag 6 er forsåvidt resten av kapittelet, vers 25 til 34. Som omhandler det å ikke være bekymret. Jeg tror alle mennesker fort kan bli bekymret over mye, men hvis vi følger denne oppskriften så har jeg tro på at vi slipper bekymringen. Men jeg vet det ikke er enkelt, men det er allikevel riktig og viktig og følge oppskriften. Det viktigste punktet står i vers 33. «Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg.» Søk først Gud, så vil alt komme i tillegg! For et løfte! Og det blir skrevet til slutt: «Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage.» Jeg fikk høre et ord om akkurat dette, hvis man bekymrer seg over morgendagen så vil det ikke fjerne problemene, men fjerne freden fra denne dagen.

Dag 7, dagen i dag kommer fra Lukas 15, og fokuserer på lignelser fra Jesus. Jeg har to lignelser som jeg ønsker å sette litt lys på. Vi har nok alle hørt de mange ganger før. Det første står i vers 1 til 7. Og det er den bortkomne sauen. Jeg skal ikke bruke mye tid på å dypdykke i versene og finne paralleller, men kun ta en enkel tanke jeg har. For som en kristen, så kan det i mange hendelser være viktig å komme seg ut av en menighet og ut å hente en en bortkommen sau. Om det er en frafallen eller en ufrelst, det viktige er å ut å snakke med mennesker. Det er ikke en enkelt oppgave, men stemmer godt med misjonsbefalingen fra Jesus (fra Markus 16,15).

Og neste er de to sønnene, eller den bortkomne sønn. Jeg har hørt mange forkynnelser over denne lignelsen, men det er en som har satt et preg. En venn av meg fikk et budskap over seg om akkurat denne lignelsen. Han hadde alltid vært en flink person, hørt på foreldrene og fulgt dem i de kristne rekker. Han hadde i mange år følt seg som den hjemmeværende sønn. Det var spesielt å høre en skildring fra den andre siden. Han hadde sett folk rundt seg gå ut og inn av menigheter, hoppe i synd for så å be om tilgivelse. Og de ble alle tatt godt imot. Men han som var hjemmeværende fikk ikke det samme 

Alle vers i dette innlegget, med mindre annet er skrevet, er tatt ut fra Guds ord.


Ole Lasse

Jeg er en ektemann. Jeg er en far. Jeg er en Jesu disippel. Jeg er gift med Maren, har to nydelige døtre, Leah Maria og Rebecca. Er i full jobb. Er en Jesu etterfølger, en som elsker å studere bibelen og dele Guds kunnskap og visdom med alle. Tidligere ungdomsleder og ungdomspastor og ser frem til Guds neste prosjekt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *