Kilde: https://www.pexels.com/photo/bible-blur-book-catholic-267709/

Jeg, og min kone, har nå begynt med en ny leseplan. En leseplan som er annerledes enn andre. Jeg har i lengre tid hatt et ønske om å følge en tematikk, eller få lest igjennom bøker, kapitler eller vers i en bestemt rekkefølge. Jeg har lest flere «ord for dagen» bøker, med bibelvers og leseplan og egne erfaringer fra forfatter. Men jeg ville ha Guds ord, og det alene.

Jeg satt i bilen på vei hjem fra Sørlandet med jentungene på søndag, hvor den eldste jentungen hadde vært hos min mor og søster for helgen. På veien hjem ringte jeg en venn av meg, hvor vi snakket et sted mellom en halvtime til en time. En av temaene var det med leseplan. Jeg fikk da tipset om å bruke leseplanen i Studentbibelen, men siden jeg ikke hadde den tilgjengelig så kunne jeg få det tilsendt. (Har skrevet inn den første delen nederst i dette innlegget).

Dagen etter, på mandag, begynte jeg på leseplanen. Det startet med Lukas 1, for å få med forhistorien til Jesus (forberedelse for Jesu komme) og dagen deretter var det Lukas 2 som omhandler fortellingen om Jesu fødsel og i går som var Markus 1, Begynnelsen til Jesu tjeneste. Jeg har ingen noen store planer med å bruke denne leseplanen, annet en å få bedre kontakt med Gud og med det åndelige. Så det å lese disse tekstene, selv om det er juleevangeliet etc så er det alikevel Guds ord.

Det jeg stusset litt over, var at jeg oppdaget nye spørsmål og et lys på ting jeg ikke har sett før eller oversett. Se Lukas 1,41 (Bibelen 2011) «Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd». Jeg syntes det er artig å se at Elisabet ble fylt av Den Hellige Ånd, da DHÅ ble utgytt etter Jesu korsfestelse. Og selv om jeg flere steder i både det nye og det gamle testamentet har sett at Ånden har fungert, så var det alikevel et godt sted å starte i Lukas 1, og det å oppleve at DHÅ fylte Elisabet.

En annen ting jeg stoppet litt opp på var i Lukas 2,49 «Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?»». Et vers som i seg selv betyr at Jesus ønsket å være i Guds tempel, som er sin Fars tempel. Noe jeg alltid har forstått og tenkt over. Men så leser jeg ved siden i min Guds ord bibel, og det kommer en liten bemerkning «* eller opptatt med Min Fars gjerninger», og da må jeg jo ta opp min Amplified bibel for å få litt forståelse i hva som står der: «And He said to them, How is it that you had to look for Me? Did you not see and know that it is necessary [as a duty] for Me to be in My Father’s house and [occupied] about My Father’s business?». Der står det litt mer utfyllende (som det stort sett gjør i AMP/AMPC), og det er ikke nok med at han måtte være i Guds hus, men også at han skulle være opptatt med Hans gjerninger.

Det siste jeg fikk oppleve var gårsdagens tekst fra Markus 1. Først fikk jeg et nytt syn på dåp, med døperen Johannes som døpte en omvendelsens dåp. Bibelen 2011 skriver i Markus 1,4: «Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene.», men jeg syntes varianten i Guds ord var litt bedre: «Johannes stod frem og døpte i ødemarken. Han forkynte omvendelsens dåp til syndenes forlatelse.» Jeg tenker at jeg er så glad at jeg har Jesus. At jeg slipper å løpe til Skiens elva med pastoren hver gang jeg har syndet for omvendelse og syndenes forlatelse. Jeg er så glad at jeg kan be til Jesus, og be om tilgivelse. 

Det er mye bra i Markus, og mye jeg kunne nevnt. Men ønsker å ta frem en ting til, som jeg måtte dypdykke litt inn i. Markus 1, 12 og 13. Etter at Jesus blir døpt blir han drevet ut i ødemarken i 40 dager, fristet av djevelen og deretter tjente englene Ham. Legger ved skriftstedet fra AMPC (Amplified Classic) under for litt mer dybde her. Det står mer forklart ut av disse to versene i Matteus 4,1-11. Der er det beskrevet mye av fristelsene Jesus gikk igjennom. I vers 11 (i Guds ord) står det: «Da forlot djevelen Ham, og se, engler kom å tjente ham». Der står det to interessante bibelreferanser. Jakob 4,7: «Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» (Bibelen 2011) / «Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.» (Bibelen Guds Ord) og Heb 1,14: «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?» (Bibelen 2011) / «Are not the angels all ministering spirits (servants) sent out in the service [of God for the assistance] of those who are to inherit salvation?» (AMPC). Her er det et godt løfte, hvis vi underordner oss / er lydige mot Gud så vil vi stå djevelen imot og han vil flykte fra oss. Fantastisk!

* Markus 1,12-13 i Amplified Classic: «12 Immediately the [Holy] Spirit [from within] drove Him out into the wilderness (desert), 13 And He stayed in the wilderness (desert) forty days, being tempted [all the while] by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels ministered to Him [continually].»

Liste over leseplan:
1. To uker om Jesu liv og lære

 • Dag 1. Luk 1: Forberedelse for Jesu komme
 • Dag 2. Luk 2: Fortellingen om Jesu fødsel
 • Dag 3. Mark 1: Begynnelsen til Jesu tjeneste
 • Dag 4. Mark 9: En dag i Jesu liv
 • Dag 5. Matt 5: Bergprekenen
 • Dag 6. Matt 6: Bergprekenen
 • Dag 7. Luk 15: Lignelser av Jesus
 • Dag 8. Joh 3: En samtale med Jesus
 • Dag 9. Joh 14: Jesu siste instrukser
 • Dag 10. Joh 17: Jesu bønn for sine disipler
 • Dag 11. Matt 26: Forræderi og arrestasjon
 • Dag 12. Matt 27: Jesu henrettelse på et kors
 • Dag 13. Joh 20: Oppstandelse
 • Dag 14. Luk 24: Jesus viser seg etter oppstandelsen

Ole Lasse

Jeg er en ektemann. Jeg er en far. Jeg er en Jesu disippel. Jeg er gift med Maren, har to nydelige døtre, Leah Maria og Rebecca. Er i full jobb. Er en Jesu etterfølger, en som elsker å studere bibelen og dele Guds kunnskap og visdom med alle. Tidligere ungdomsleder og ungdomspastor og ser frem til Guds neste prosjekt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *